Lịch dương

15
Lịch âm

5

HỘI THÁNH CAO ĐÀI CHƠN LÝ XIN TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU BỨC TÂM THƯ CỦA BAN CAI QUẢN TIỂU TÒA THÁNH AN THÁI VỀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG NGÔI CHÁNH ĐIỆN (CHÂU THIÊN ĐÀI, CỬU TRÙNG ĐÀI, HIỆP THIÊN ĐÀI, BÁT QUÁI ĐÀI):
Thanh that An Thai
Thanh that An Thai
Thanh that An Thai
Thanh that An Thai—————————d&c—————————


BAN CAI QUẢN TIỂU TÒA THÁNH AN THÁI XIN TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU CÁC HÌNH ẢNH VỀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG NGÔI CHÁNH ĐIỆN TỪ RẰM THÁNG 2 NĂM CANH DẦN (2010) ĐẾN RẰM THÁNG 2 NĂM NHÂM THÌN (2012)   


Video 2:

Video 3:

Video 4:

Các tin liên quan khác