Lịch dương

15
Lịch âm

5

Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý xúc tiến việc tái thiết dãy Đông Lang của Tòa Thánh tại số 193, Nguyễn Trung Trực TP Mỹ Tho (Tiền giang).
                        
            Sau 50 năm xây dựng, dãy Đông lang của Tòa Thánh Cao Đài Chơn Lý tọa lạc trong khuôn viên Tòa Thánh; Nay đã bị xuống cấp trầm trọng. cảm nhận nếu không xúc tiến tái thiết lại thì có thể xãy ra những thiệt hại khó lường. 

            Phát xuất từ những nhận định trên, Thập ngũ Linh Đăng  và Hội Đồng Chưởng quản đã thống nhất xúc tiến xây dựng, tái thiết lại dãy nhà trên và theo như thư ngỏ là sẽ khời công vào ngày 19 tháng 4 năm Tân Mão nầy. 

            Dưới đây chúng tôi xin trình bày các dử liệu có liên quan để thông tin đến quý vị.

—————————d&c—————————

 

HỘI THÁNH CAO ĐÀI CHƠN LÝ                               ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
       Toà Thánh Chơn Lý                                        Từ bi – Bác ái – Công bình – Trung thứ
            (Tiền Giang)                                                                         &
                  &
Số :  05 /TN-HĐCQ                                               Tiền Giang, ngày 15 tháng 4 năm 2011

 

THƯ NGỎ 

(V/v Vận động tài chánh xây dựng Đông Lang Toà Thánh.)

          Thường  trực Thập Ngũ Linh Đăng - Hội Đồng Chưởng Quản Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý (Tiền Giang). Kính cùng quí Ban Cai Quản, họ đạo, Trường qui, Khóm đạo, toàn thể quí bổn đạo trong và nước ngoài, quí đạo tâm thân mến.

          Cơ sở thờ tự của Toà Thánh như: Đền thờ Tứ Thánh – Đông Lang, nơi học đạo tràng, nhà nghỉ khi bổn đạo về  chầu Đàn-Lễ, thời gian xây dựng từ năm 1961 đến nay là 50 năm, hiện đã xuống cấp trầm trọng, không thể sửa chữa lại được, nên phải xây dựng lại. Tổng diện tích xây dựng là: 501,60 m2, chiều dài 11 m, chiều ngang 46,50 m. Riêng tường rào dài 62 m, cao 2 m (có bản vẽ và bản tổng dự toán kinh phí)

          Hội Thánh dự kiến ngày 19 tháng 4 âm lịch năm Tân Mảo (2011), tiến hành khởi công xây dựng công trình nêu trên, xây dựng tầng trệt, mái lợp 2 mái và hai mặt, mặt tiền ngoài lộ đường Nguyễn Trung Trực, mặt trong Toà Thánh và tường rào phía tây đường.
         
* Dự toán: 2.057.816.560 đồng ( Hai tỷ không trăm năm mươi bảy triệu, tám trăm mười sáu ngàn,năm trăm sáu mươi ngàn đồng).

* Hội Thánh đã vận động được số tròn: 1.000.000.000 đồng (Một Tỷ đồng).

          Hội Thánh tha thiết kính mong, mỗi tín đồ chung tay hoan hĩ góp sức công quả xây dựng dãy Đông Lang sớm hoàn thành. Như lời Đức Chí Tôn dạy:

                                      “ Hội nầy mà chẳnh giúp nhau
                             Ngồi không chờ đợi liếp nào lập thân
                                      Đông có mầy Tây có tao
                             Giúp lời giúp sức việc nào chẳng nên.”

          Thân ái kính chào./.

 

TM. BAN THẬP NGŨ LINH ĐĂNG-HỘI ĐỒNG CHƯỞNG QUẢN
Đầu Sư
(Đã ký và đóng dấu)
Thái LONG Nhựt

            

-----ooOoo-----

CHội thánh cao đài chơn Lý
Giấy phép số 13/GPXD ngày 16/5/2011 của Sở Xây dựng Tỉnh Tiền giang
V/v được phép XD công trình Đông lang, Tòa Thánh Cao Đài Chơn Lý
tại Ấp Mỹ An, Xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho, Tỉnh Tiền giang.

 

CHội thánh cao đài chơn Lý

CHội thánh cao đài chơn Lý

CHội thánh cao đài chơn Lý

CHội thánh cao đài chơn Lý
Bản vẽ thiết kế công trình XD Đông lang Tòa Thánh

 

 CHội thánh cao đài chơn Lý

CHội thánh cao đài chơn Lý
Bảng dự toán kinh phí công trình XD Đông lang Tòa Thánh

CHội thánh cao đài chơn Lý

CHội thánh cao đài chơn Lý

Quyết định và bảng phân công
Ban quản lý công trình XD dãy Đông lang Tòa Thánh

 —————————d&c—————————

Các tin liên quan khác