Lịch dương

15
Lịch âm

5
Các tin liên quan khác
+ Video 6: Hành hương thăm mộ Chư Vị Tiền Bối + Các hình ảnh về Tòa Thánh Chơn Lý + Video 9: Hành hương thăm mộ Chư Vị Tiền Bối + Video 3: Lễ Chu niên Tiểu Tòa Thánh An Thái lần thứ 46 + Video 1: Đại Hội Nhơn Sanh tại Tiểu Tòa Thánh An Thái lần thứ nhất + Video 2: Đại Hội Nhơn Sanh tại Tiểu Tòa Thánh An Thái lần thứ nhất + Video 5: Đại Hội Nhơn Sanh tại Tiểu Tòa Thánh An Thái lần thứ nhất + Video 2: Đại Hội Nhơn Sanh Toàn phái Cao Đài Chơn Lý lần I (năm 2000) + Video 2: Đại Lễ Long Hoa năm Nhâm Ngọ + Video 2: Lễ Chu niên Tiểu Tòa Thánh An Thái lần thứ 46 + Video 8: Lễ Chu niên Tiểu Tòa Thánh An Thái lần thứ 46 + Video 8: Hành hương thăm mộ Chư Vị Tiền Bối + Video 1: Đại Hội Nhơn Sanh Toàn phái Cao Đài Chơn Lý lần I (năm 2000) + Lễ Đón nhận Tư Cách Pháp Nhân Hành Đạo của Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý (ngày 14 tháng 3 năm Canh Thìn 2000) + Video 2: Công trình xây dựng Chánh Điện tiểu tòa thánh An Thái + Video 3: Đại Hội Nhơn Sanh tại Tiểu Tòa Thánh An Thái lần thứ nhất + Video 2: Hành hương thăm mộ Chư Vị Tiền Bối + Video 1: Lễ Kỷ niệm ngày Lạc thành Thánh Thất lần thứ 56 (01.6.Nhâm Thìn 2012) + Video 9: Lễ Chu niên Tiểu Tòa Thánh An Thái lần thứ 46 + Video 4: Hành hương thăm mộ Chư Vị Tiền Bối