THÁNH THẤT CAO ĐÀI CHƠN LÝ 
BUÔN-MA-THUỘT

Thánh Thất BUÔN MA THUỘT
Cổng chính Thánh thất Buôn Ma Thuột

Thánh Thất BUÔN MA THUỘT

Thánh Thất BUÔN MA THUỘT
Địa chỉ: 256 Hoàng-Diệu, TP Buôn-Ma-Thuột, Tỉnh Daklak
Điện thoại: 050 3.855 675  (Anh Sáu Võ, Trưởng Ban CQ)

Thánh Thất BUÔN MA THUỘT

Ban Cai Quản Họ Đạo Buôn-Ma-Thuột NK III (2010 – 2015)

(Từ trái sang):

1.- Trần Đình Võ, đang ngồi ghế Chủ toạ.
2.- Nguyễn Văn Sửu (Phó Ban Chủ Thánh Thất)
3.- Lê Hồng Kỳ (Thủ bổn)
4.- Nguyễn Thị Lựu (Phó Trưởng Ban  trực)
5.- Nguyễn Văn Hào (Thư ký)
6.- Nguyễn Kế Nga (Đạo tràng).
7.- Lê Xuân Hồng (Lễ viện)

1.- Trần Đình Võ

Giáo Sư

Trưởng Ban Cai Quản

2.- Nguyễn Văn Sửu

- nt -

PTB.Chủ Thánh Thất

3.- Nguyễn Thị Lựu

Giáo Hữu

Phó trưởng Ban

4.- Nguyễn Văn Hào

Lễ Sanh

Thư Ký

5.- Lê Hồng Kỳ

Lễ Sanh

Thủ Bổn

6.- Lê xuân Hồng

Lễ Sanh

Phụ trách lễ viện

7.- Nguyễn Kế Nga

Đạo Hữu

Phụ trách Đạo tràng


———————————d&c———————————