THÁNH THẤT CAO ĐÀI CHƠN LÝ 
BÌNH THÀNH  

Thánh thất Bình thành

Thánh thất BÌNH THÀNH,
Thành lập năm:  Tái thiết năm:
Địa chỉ:Xã Nhị Thành, Huyện Thủ Thừa, Tỉnh Long An. 
Điện thoại: 072.3. 864. 749 (Anh Chín Mỹ) 

Thánh thất Bình thànhBan Cai Quản Họ Đạo – Thánh thất Bình Thành, nhiệm kỳ 2010 – 2015

1.- Trần Quản Lạc

1954

Lễ Sanh

Trưởng Ban Cai Quản

2.- Võ Thị Vuông

1942

Lễ Sanh

Phó Trưởng Ban, Chủ Thánh Thất

3.- Dương Ngọc Linh

1955

Lễ Sanh

Phó Trưởng Ban

4.- Đinh Hoàng Thanh

1963

Đạo Hữu

Thư Ký

5.- Nguyễn Thị Hợp

1955

Giáo Hữu

Phụ trách Lễ Viện

6.- Huỳnh Văn Mỹ

1941

Giáo Hữu

Thủ Bổn, kiêm Đạo Tràng


———————————d&c———————————