Bổn Đạo Thánh Thất Phú Cường xin giới thiệu video về Lễ Kỷ niệm ngày Lạc thành Thánh Thất lần thứ 56 (01.6.Nhâm Thìn 2012):

Video 1:
 
 
Video2: