Lịch dương

15
Lịch âm

5


Đức Tam Tôn, Chưởng Quản Hiệp Thiên đài


          - Thánh danh : NGỌC CHƠN LONG.

          - Thế danh     : LÊ-VĂN-ĐƯỢC.

          - Sinh            : 15 tháng 5 Đinh Dậu (1897)

          - Mất             :   4 tháng 12 Mậu Tý (2-1-1949)

          - Quê quán     : Làng Tân lý Đông, Tổng Hưng-nhơn, Quận Bến tranh, Tỉnh Định tường (Nay là xã Tân lý Đông, Huyện Châu thành, Tỉnh Tiền giang).


          Ông đọc thông, viết thạo tiếng Việt, biết chút ít chữ Nho. Ông biết nghề thuốc, thường xem mạch, kê toa miễn phí để người bịnh mua thuốc uống, người trong vùng gọi là Thầy Năm Được.

 

          * VỢ    : Đầu sư Cung Liên NGUYỄN THỊ QUƠN

          - Sinh          : 1899 (Kỷ Hợi).

          - Mất           : 26 tháng 9 Quí Dậu (10-11-1993)

 

          * CON : Ông Bà sinh nhiều con nhưng đa phần mất từ nhỏ, chỉ còn duy nhứt người con trai là Thượng Đầu sư LÊ-NGỌC-TRÂN.

          - Sinh          : 1925 (Ất Sửu)

          - Mất           : 18-10-2009 (1-9 Kỷ Sửu)

Các tin liên quan khác