Lịch dương

15
Lịch âm

5
Giới thiệu Website của Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý
 
Kính cùng toàn thể quý Chức sắc, Đạo hữu, Đạo tâm trong và ngoài Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý!
 
Trước hết, thay mặt Lãnh Đạo Hội Thánh – Quản lý trang web, xin kính chào mừng và hoan nghênh quý vị đã đến với trang thông tin điện tử của Hội thánh Cao Đài Chơn Lý!
 
Đã từ lâu, do những điều kiện khách quan lẫn chủ quan, đến ngày hôm nay trang Web của Hội Thánh Cao Đài Chơn lý mới kịp ra mắt cùng quí vị. Do những chậm trễ nên trong thời gian vừa qua đã có một vài trang Web và Blog đã dùng danh nghĩa, địa chỉ của Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý.
 
Nhân đây, chúng tôi xin giới thiệu trang Web có tên miền:
       
               http://www.caodaichonly.org 

Đây là  địa chỉ  trang web  của Hội Thánh Cao Đài Chơn lý.
 
Tất cả các nội dung bài viết đăng trên các trang Web, Blog không mang tên như trên là hoàn toàn không đại diện cho Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý.
 
Mục đích chính của việc tạo trang điện tử này là để lưu trữ, bảo tồn những Tư liệu, Kinh sách, hình ảnh của Hội Thánh từ xưa đến nay cho thế hệ tương lai, bảo tồn những Tư liệu, Giáo lý quý giá mà Hội Thánh đã có được.
 
Chúng tôi hy vọng quý Chức sắc, Đạo hữu, Đạo tâm sẽ thường xuyên tham quan trang Web của Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý. Và Hội Thánh cũng hy vọng rằng với những công việc nầy sẽ góp phần lấp đi những khoảng trống về các dữ liệu Cao Đài Chơn Lý trong quí vị.
 
Ngoài ra, Hội Thánh cũng ước mong quý vị trong quá trình tham quan, đọc, chép những điều mà chúng tôi trình bày trên trang này, trong điều kiện chưa đầy đủ lắm; nếu có điều chi thiếu hoặc sai sót, xin quý vị hãy tích cực đóng góp ý kiến trực tiếp với Ban quản lý trang, các vị phụ trách sẽ sẵn sàng tiếp thu, nghiên cứu chỉnh sửa cho phù hợp, để trang Web nầy ngày càng tiến bộ và phong phú hơn!
 
Nguyện cầu Ơn Trên, Thầy Mẹ và các Đấng Thiêng liêng hộ trì cho quý vị cùng gia đình thân tâm an lạc, Đạo hạnh hanh thông, Đạo tâm trưởng dưỡng!
 
Thân ái!
                                                                                                                             HỘI THÁNH
                                                                                                                   
Các tin liên quan khác