Kinh tam tiểu thời
Đuốc Chơn Lý số 32 Đuốc Chơn Lý số 33 Đuốc Chơn Lý số 34 Đuốc Chơn Lý số 35 Đuốc Chơn Lý số 36 Đuốc Chơn Lý số 37 Đuốc Chơn Lý số 38 Đuốc Chơn Lý số 39 Đuốc Chơn Lý số 40 Đuốc Chơn Lý số 41 Đuốc Chơn Lý số 42 Đuốc Chơn Lý số 43 Đuốc Chơn Lý số 44 Đuốc Chơn Lý số 45 Đuốc Chơn Lý số 46 Đuốc Chơn Lý số 47 Đuốc Chơn Lý số 48 Đuốc Chơn Lý số 49 Đuốc Chơn Lý số 50 Đuốc Chơn Lý số 51 Đuốc Chơn Lý số 52 Đuốc Chơn Lý số 53 Đuốc Chơn Lý số 54 Đuốc Chơn Lý số 55 Đuốc Chơn Lý số 56 Đuốc Chơn Lý số 57 Đuốc Chơn Lý số 58 Đuốc Chơn Lý số 59 Đuốc Chơn Lý số 60 Thiên Đạo CT. Q.1 Thiên Đạo CT. Q.2 Thiên Đạo CT. Q.3 Đạo Qui Lý Nhiệm Tổng danh mục kinh Cao Đài Chơn Lý Tây Vương TM Kinh Bạch Ngọc Kinh Nhựt Tụng

+ ĐẦU NGỮ

+ Đọc kinh ngày thường Thời MẸO

+ CHÁNH – TÀ (Thời Mẹo)

+ Ngày thường THỜI NGỌ

+ Ngày thường THỜI DẬU

+ KINH TU CHƠN đọc giờ Dậu

+ Ngày thường THỜI TÝ

+ ĐÀN ĐỨC MẸ

+ BÀI ĐỊNH –TÂM

+ ĐẠI LỄ và ĐÀN SÓC,VỌNG :THỜI NGỌ

+ KNT/101

+ KNT/111

+ KNT/127... hết

Kinh Trung Thiên Bài bái mạng TNLĐ-Nữ ĐS Kệ góng U-minh Nữ phái Chí hảo Chữ Tu Tu Chơn TQ. Chú giải Ngàn Khuyên Ngọn Đuốc Chơn Lý 1 Ngọn Đuốc Chơn Lý 2 Ngọn Đuốc Chơn Lý 3 TG. Sưu tập Q.1 TG. Sưu tập Q.2 TG. Sưu tập Q.3 Luật Bình Quân (ĐCL.52 cũ) Kệ gióng U-minh tại Vô Vi -Vạn Linh Kệ gióng U-minh Nam phái Lịch sử Pháp văn
Kinh Nhựt Tụng

  

ĐẠI ĐẠO   TAM KỲ   PHỔ ĐỘ 
HỘI-THÁNH CAO-ĐÀI CHƠN-LÝ
Từ bi – Bác ái – Công bình – Trung thứ 
TÒA THÁNH CHƠN-LÝ
TIỀN-GIANG

  

KINH NHỰT TỤNG

 

HỘI-THÁNH TÁI ẤN-HÀNH
NĂM  MẬU TÝ  (2008)
/LƯU HÀNH NỘI BỘ/
 
  

--------------------------------------------------------------------------------------------
ĐC : 193, Nguyễn-Trung-Trực, Xã Mỹ-Phong, TP Mỹ-Tho (TG)
ĐT : 073.3. 501 191 – 073.3.  876 296 – FAX  : 073.3. 876 296
 
Đoc thêm